top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1- TARAFLAR 

 

1.1. SATICI :

Ünvanı            : Akbal Mimarlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Adresi            : Cumhuriyet Mh. Söğütlüçayır Cd. Akbaba Sk. No:1B Üsküdar-İstanbul

Telefon        : 0090 533 268 7605

Email            : sales@uadac.com

 

1.2. ALICI    

Adı-Soyadı/Ünvanı    : 

Adresi            : 

Telefon        : 

E-posta            : 

 

Yukarıda yer alan ALICI’ya ait kişisel ve iletişim bilgileri, ALICI’nın www.uadac.com adresinde verdiği/vereceği siparişte belirtmiş olduğu gibidir.

 

MADDE 2- KONU 

İşbu Sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.uadac.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

Ödeme Şekli         :     

Teslimat Adresi    : 

Teslim Edilecek Kişi    : 

Fatura Adresi        : 

Kargo Ücreti        : 0,00       TL

 

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 

4.1.    ALICI, www.uadac.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.    Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3.    Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4.    SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.5.    Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6.    Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde kargo/nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7.     SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine, ödeme yaptığı şekilde geri ödenir.

4.8.    Ürün değişimi ve/veya iadesi için Madde-5 ve Madde-&’da belirtilen sözleşme hükümleri geçerlidir.

4.9.    İşbu Sözleşme, ALICI tarafından siparişin internet sitesi üzerinde oluşturulmasının sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI 

ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. ALICI tarafından karşı ödemeli olarak gönderilen kargolar, SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve geri yollanacaktır. Bu durumda ürünün ALICI tarafından SATICI’ya ulaştırılma süresi olan 7 gün geçirilirse, SATICI’nın ürünü iade almayı kabul etmeme haklı saklıdır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER 

Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

İşbu sözleşme 7 (yedi) madde olup, siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI 

Akbal Mimarlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

 

ALICI    

Adı-Soyadı/Ünvanı    : 

bottom of page